CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TH NGUYỄN HIỀN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KÉO DÀI NHIỆM KỲ 2012 - 2015 ĐẾN NĂM 2017

Thực hiện hướng dẫn số: 50/HD-CĐGD ngày 21 tháng 9 năm 2015 của Công đoàn giáo dục thành phố Tam Kỳ, về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị kéo dài nhiệm kỳ 2012 - 2015 đến năm 2017. Tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2014 - 2015, phương hướng, nhiệm vụ năm học 2015 - 2016. Sáng ngày 10/10/2015, Công đoàn trường Tiểu học Nguyễn Hiền đã...

          Thực hiện hướng dẫn số: 50/HD-CĐGD ngày 21 tháng 9 năm 2015 của Công đoàn giáo dục thành phố Tam Kỳ, về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị kéo dài nhiệm kỳ 2012 - 2015 đến năm 2017. Tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2014 - 2015, phương hướng, nhiệm vụ năm học 2015 - 2016.

          Sáng ngày 10/10/2015, Công đoàn trường Tiểu học Nguyễn Hiền đã tiến hành tổ chức Hội nghị, nhằm đánh giá, tổng kết hoạt động Công đoàn trong giai đoạn 2012 - 2015; đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2017. Đồng thời tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2014 - 2015; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2015 - 2016.

          Đến dự Hội nghị có các đồng chí:

          - Trần Minh Tiền - Phó Bí thư Đảng ủy phường Hòa Thuận;

          - Huỳnh Thị Mỹ Yến - P. Chủ tịch HĐND - Chủ tịch Công đoàn Phường Hòa Thuận

          Cùng toàn thể Đoàn viên Công đoàn của nhà trường.

          Hội nghị đã nhất trí cao với báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết giai đoạn 2012 - 2015 và phương hướng giai đoạn 2016 - 2017. Bổ sung một số ý kiến đóng góp vào phương hướng hoạt động của Công đoàn, thống nhất các nhiệm vụ lớn cũng như chỉ tiêu phấn đấu trong giai đoạn 2016 - 2017.

          Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã tiến hành bầu bổ sung 04 đồng chí vào Ban chấp hành Công đoàn trong giai đoạn mới có đủ năng lực, phẩm chất để giúp Công đoàn nhà trường thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị.

          Một số hình ảnh của Hội nghị:

 dsc07664_500

Đ/c Nguyễn Thị Một - Đảng Ủy viên - Bí thư chi bộ - Chủ tịch Công đoàn (2012 - 2015) - Hiệu trưởng nhà trường Báo cáo Tổng kết hoạt động công đoàn giai đoạn 2012-2015; phương hướng, nhiệm vụ công đoàn giai đoạn 2016-2017.

dsc07666_500

Báo cáo của UBKT Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2015 về kết quả thực hiện công tác kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn.

dsc07669_500

Đ/c Nguyễn Thị Thùy Dương - Tổ trưởng nữ công báo cáo Tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2014-2015; phương hướng,  nhiệm vụ công đoàn năm học 2015-2016.

dsc07675_500

dsc07676_500

                                         Các ý kiến đóng góp của Đoàn viên Công đoàn

dsc07682_500

      Đ/c Trần Minh Tiền - Phó Bí thư Đảng Ủy phường Hòa Thuận phát biểu tại Hội nghị

dsc07681_500

                                   Ủy viên bổ sung Ban Chấp hành ra mắt Hội nghị

dsc07685_500

dsc07686_500

dsc07691_500

dsc07694_500

                      Tặng quà cho thành viên không còn tham gia công tác trong BCH

dsc07688_500

                     Đ/c Lâm thị Mỹ Duyên - Thư ký, thông qua Nghị quyết Hội nghị.

 

Bài viết liên quan