17/10/16  Hoạt động chuyên môn  220
Nhân dịp kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội Liên Hiệp Phụ Nữ ViệtNam20/10/1930 - 20/10/2016. Công đoàn trường Tiểu học Nguyễn Hiền tổ chức buổi sinh hoạt kỷ niệm nhằm nâng cao nhận thức cho nữ CB-GV-NV về những giá trị vĩ đại trong tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khơi dậy ...
 17/10/16  Hoạt động chuyên môn  39
Nhân dịp kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội Liên Hiệp Phụ Nữ ViệtNam20/10/1930 - 20/10/2016. Công đoàn trường Tiểu học Nguyễn Hiền tổ chức buổi sinh hoạt kỷ niệm nhằm nâng cao nhận thức cho nữ CB-GV-NV về những giá trị vĩ đại trong tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khơi dậy ...
 12/10/15  Hoạt động chuyên môn  229
Thực hiện hướng dẫn số: 50/HD-CĐGD ngày 21 tháng 9 năm 2015 của Công đoàn giáo dục thành phố Tam Kỳ, về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị kéo dài nhiệm kỳ 2012 - 2015 đến năm 2017. Tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2014 - 2015, phương hướng, nhiệm vụ năm học 2015 - 2016. Sáng ngày ...
 20/10/14  Hoạt động chuyên môn  223
Nhân kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10, chiều ngày 18/10/2014, Công đoàn trường Tiểu học Nguyễn Hiền đã tổ chức buổi sinh hoạt kỷ niệm, nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam cùng những đóng góp của chị em đối với Đảng, nhà nước. Trong buổi ...
 21/10/13  Hoạt động chuyên môn  240
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN HIỀN TỔ CHỨC SINH HOẠT KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM ...
Tiêu điểm