26/04/21  Hoạt động chuyên môn  275
Nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ, giáo viên trong nhà trường tiểu học về việc hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp từ mầm non lên tiểu học.Trang bị các kĩ năng cần thiết, lập kế hoạch và triển khai thực hiện các hoạt động nhằm hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp từ mầm non lên tiểu học.Bước ...
 17/10/16  Hoạt động chuyên môn  395
Nhân dịp kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội Liên Hiệp Phụ Nữ ViệtNam20/10/1930 - 20/10/2016. Công đoàn trường Tiểu học Nguyễn Hiền tổ chức buổi sinh hoạt kỷ niệm nhằm nâng cao nhận thức cho nữ CB-GV-NV về những giá trị vĩ đại trong tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khơi dậy ...
 17/10/16  Hoạt động chuyên môn  40
Nhân dịp kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội Liên Hiệp Phụ Nữ ViệtNam20/10/1930 - 20/10/2016. Công đoàn trường Tiểu học Nguyễn Hiền tổ chức buổi sinh hoạt kỷ niệm nhằm nâng cao nhận thức cho nữ CB-GV-NV về những giá trị vĩ đại trong tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khơi dậy ...