Thực hiện Kế hoạch số 31-ĐU/KH ngày 25/2/2022 về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc, chi bộ trường TH Nguyễn Hiền tổ chức Đại hội nhiệm kỳ  2022-2025 vào lúc 14h00 ngày 06/4/2022.           Về dự Đại hội có đ/c lãnh đạo Đảng, lãnh đạo UBND , đại ...
1. NGUYỄN THỊ MỘT- BTCB 2. NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG- PHÓ BÍ THƯ 3. NGUYỄN VĂN THANH- CHI ỦY VIÊN 4. CAO THỊ HƯƠNG 5. NGUYỄN THỊ CẨM THUYÊN (DB) 6. TRẦN THỊ ÁNH TUYẾT 7. PHAN THỊ NA 8. LÂM THỊ MỸ DUYÊN 9. BÙI THỊ MỸ SOAN 10. HÀ VĂN NAM (DB) 11. ĐINH VĂN QUANG 12. VÕ ...
1. NGUYỄN THỊ MỘT- BTCB 2. TRƯƠNG THỊ BƯỞI- PHÓ BÍ THƯ 3. PHẠM THỊ LỆ NHÂN- CHI ỦY VIÊN 4. NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG 5. ĐINH THỊ LAN 6. TRẦN THỊ ÁNH TUYẾT 7. NGUYỄN THỊ LỆ THU 8. LÂM THỊ MỸ DUYÊN 9. NGUYỄN HỌC 10.NGUYỄN VĂN THANH 11. ĐINH VĂN QUANG 12. VÕ HỒNG QUÂN ...
1. NGUYỄN THỊ MỘT- BTCB 2. TRƯƠNG THỊ BƯỞI- PHÓ BÍ THƯ 3. PHẠM THỊ LỆ NHÂN- CHI ỦY VIÊN 4. NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG 5. ĐINH THỊ LAN 6. TRẦN THỊ ÁNH TUYẾT 7. NGUYỄN THỊ LỆ THU 8. LÂM THỊ MỸ DUYÊN 9. NGUYỄN HỌC 10.NGUYỄN VĂN THANH 11. ĐINH VĂN QUANG 12. VÕ HỒNG QUÂN ...