• DE KT CUOI HKI MON T VIET LOP 3 NĂM HOC12-13-de-kt-cuoi-hki-mon-t-viet-lop-3-nam-hoc12-13-8737297.html
  | 119 lượt tải | 1 file đính kèm
  Họ và tên HS: .....................................Lớp: ......... Trường TH Nguyễn HiềnNăm học: 2012 - 2013Số BD : ................. Phòng : ...............KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ IMôn : TIẾNG VIỆT - LỚP BANgày kiểm tra: ......./ ......./ ...
 • DE KT CUOIHKI MON DIALY-LICH SU 5-de-kt-cuoihki-mon-dialy-lich-su-5-8737283.html
  | 121 lượt tải | 1 file đính kèm
  Họ và tên .......................................Lớp:......Trường:.................................................Ngày kiểm tra: ............/........../2012KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ I Môn : LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ- LỚP NĂM Năm học : ...
 • DE KT HKI MON KHOA HOC LOP 5-12-13-de-kt-hki-mon-khoa-hoc-lop-5-12-13-8737271.html
  | 110 lượt tải | 1 file đính kèm
  Họ và tên HS:.......................................Lớp:......................................................Trường:.................................................Số BD :.............. Phòng số : ................KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ I ...
 • DE KHCUOI HKI MON TOAN LOP 5 NĂM HOC 12-13-de-khcuoi-hki-mon-toan-lop-5-nam-hoc-12-13-8737260.html
  | 116 lượt tải | 1 file đính kèm
  Họ và tên HS: .....................................Lớp: ......... Trường: ............................Năm học: 2012 - 2013KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HKIMôn : TOÁN - LỚP NĂMNgày kiểm tra: ......./ ......./ 20.... Chữ ký GTĐiểmThời gian làm bài: 40 ...
 • DE KT CUOI HKI LOP 5 NĂM HOC 12-13-de-kt-cuoi-hki-lop-5-nam-hoc-12-13-8737249.html
  | 120 lượt tải | 1 file đính kèm
  Họ và tên HS: .....................................Lớp: ......... Trường: ............................Năm học: 2012 - 2013 KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HK IMôn : TIẾNG VIỆT - LỚP NĂMNgày kiểm tra: ......./ ......./ 20....Chữ ký GTĐiểmThời gian làm ...
 • DE KT CUOI HKI LOP 4 NĂM 12-13-de-kt-cuoi-hki-lop-4-nam-12-13-8737238.html
  | 117 lượt tải | 1 file đính kèm
  Họ và tên HS: .....................................Lớp: ......... Trường: ............................Năm học: 2012 - 2013 KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI H K IMôn : TIẾNG VIỆT - LỚP BỐNNgày kiểm tra: ......./ ......./ 20..... Chữ ký GT Điểm . ...
 • DE KT CUOI HK I LOP 3-12-13-de-kt-cuoi-hk-i-lop-3-12-13-8737224.html
  | 101 lượt tải | 1 file đính kèm
  Họ và tên HS: .....................................Lớp: ......... Trường TH Nguyễn HiềnNăm học: 2012 - 2013KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ I TOÁN - LỚP BANgày kiểm tra: ......./ ......./ 20.....Chữ ký ...
 • DE KT CUOI HKI- LOP 2 NĂM 12-13-de-kt-cuoi-hki-lop-2-nam-12-13-8737214.html
  | 106 lượt tải | 1 file đính kèm
  Họ và tên HS: .....................................Lớp: ......... Trường TH Nguyễn HiềnNăm học: 2012 - 2013 KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ IMôn : TIẾNG VIỆT - LỚP HAINgày kiểm tra: ......./ ......./ 20.....Chữ ký ...
 • DE KT CUOI HKI LOP 1- NĂM 12-13-de-kt-cuoi-hki-lop-1-nam-12-13-8737199.html
  | 100 lượt tải | 1 file đính kèm
  Họ và tên HS:.......................................Lớp:......................................................Trường:.................................................Số BD :.............. Phòng số : ................KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ I ...
 • ĐỀ KT CUỐI HKI 12-13-de-kt-cuoi-hki-12-13-8723431.html
  | 104 lượt tải | 1 file đính kèm
  HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHO ĐIỂMMÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 2 – NĂM HỌC 2012-2013I. BÀI KIỂM TRA ĐỌC: 10 điểmI. Đọc thành tiếng: (6 điểm)Tổ CM thống nhất tổ chức cho học sinh bốc thăm các bài tập đọc từ tuần 10 đến tuần 17 và đánh giá theo các tiêu chí đánh ...
 • ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HK I 2012-2013-de-kiem-tra-cuoi-hk-i-2012-2013-8723398.html
  | 103 lượt tải | 1 file đính kèm
  Họ và tên HS:.......................................Lớp:......................................................Trường:.................................................Số BD :.............. Phòng số : ................KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ I ...
 • ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I 2012-2013-de-kiem-tra-cuoi-hoc-ky-i-2012-2013-8723336.html
  | 109 lượt tải | 1 file đính kèm
  Họ và tên HS:.......................................Lớp:......................................................Trường:.................................................Số BD :.............. Phòng số : ................KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ I ...