17/10/16  Các tổ chuyên môn  359
Lập thành tích chào mừng Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10; nhằm thay đổi sinh hoạt chuyên môn theo hình thức nghiên cứu bài học, qua thao giảng nhằm giúp cho các thầy cô giáo học tập, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau. Sáng ngày 15/10/2016, trường Tiểu học Nguyễn Hiền, thành phố Tam Kỳ đã tổ chức ...
 17/10/16  Các tổ chuyên môn  127
Lập thành tích chào mừng Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10; nhằm thay đổi sinh hoạt chuyên môn theo hình thức nghiên cứu bài học, qua thao giảng nhằm giúp cho các thầy cô giáo học tập, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau. Sáng ngày 15/10/2016, trường Tiểu học Nguyễn Hiền, thành phố Tam Kỳ đã tổ chức ...
 05/05/10  Các tổ chuyên môn  152
TT HỌ VÀ TÊN GV CHỨC VỤ DẠY LỚP 1 Trương Thị Bưởi TT2 1/4 2 Nguyễn Thị Lan GV 1/1 3 Nguyễn Thị Thuỳ Dương GV 1/2 4 Bùi Thị Thuỷ GV 1/3 5 Nguyễn Thị Vân GV ...
 05/05/10  Các tổ chuyên môn  439
TT HỌ VÀ TÊN GV CHỨC VỤ DẠY LỚP 1 Trương Thị Bưởi TT2 1/4 2 Nguyễn Thị Lan GV 1/1 3 Nguyễn Thị Thuỳ Dương GV 1/2 4 Bùi Thị Thuỷ GV 1/3 5 Nguyễn Thị Vân GV ...